EVEN VOORSTELLEN.....
Kids Centre is opgericht door de familie Van den Pangaard. Sylvia van den Pangaard heeft jaren in de kinderopvang gewerkt en heeft altijd gedroomd om een eigen kinderdagverblijf te starten. Gelukkig konden we een locatie boven de sportkantine van SV Ens huren en zijn we zijn op 4 april 2005 gestart.
DOELSTELLING
Ons streven is dat de kinderen in een warme, veilige en gezellige omgeving worden opgevangen. We proberen zo veel mogelijk uw kind het thuisritme aan te bieden en met uw wensen rekening te houden. Het kinderdagverblijf bestaat uit 2 groepen, “de Kruimeldiefjes” en “de Boefjes”. “De Kruimeldiefjes” is een horizontale groep van 0 t/m 2 jaar en “de Boefjes” is een horizontale groep van 2 t/m 4 jaar. Daarnaast hebben we nog een buitenschoolse opvang, “de Piraten”. Op deze groep worden kinderen opgevangen die de basisschool bezoeken, in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar. Uw kind krijgt 3 basisleidsters toegewezen. Per dag van de week is minimaal 1 van deze pedagogisch medewerkers werkzaam op de groep van uw kind (dit geldt voor het structureel rooster, behoudens ziekte, verlof of vakantie). Deze pegagogisch medewerkers zijn tevens voor u het aanspreekpunt. We werken met schriftjes voor de kinderen van 0-2 jaar. Hierin schrijven wij de belevenissen van de dagen dat ze komen, u kunt er natuurlijk ook in schrijven, m.b.t. andere voeding, slaaptijden, wat ze thuis hebben beleeft etc.